Промишлена арматура - Risso


Предговор


Обратно към каталога

Risso КАТАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА Risso
ТАБЛИЦА ЗА КОДИРАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ
ТАБЛИЦА ЗА КОДИРАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ НОМЕРА