Промишлена арматура - Risso


Инсталации за азот, тампонен кран и принадлежности


Обратно към каталога

ИНСТАЛАЦИИ ЗА АЗОТ ТАМПОННИ КРАНОВЕ „KZE” И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Централа за инсталации за разпределение на Азот и CО2
Колектор за централа за Азот
Редуцир I I стадий
ВръзкA - тройник за разпределение на азот с 2 накрайника тип щипка 40 и накрайник за маркуч 30
Предпазен клапан с двоен ефект с накрайник „щипка”40 (35mbar-5bar)
Манометър 0 - 100mbar
“KZE” с двоен вакууммер за стерилизация на резервоари
Тройник с мембрана от ъглерод
Плоско прозрачно стъкло с фланци DN 125
КРАН ТАМПОНЕН ТИП СЪС СВОБОДНО ПРОТИЧАНЕ