Помпи - Tecnicapompe


Обемни помпи


Помпа SLH


Предназначение и предимства

Помпата е съставена основно от две витки със съответния профил, които никога не влизат в контакт помежду си. Едната се задвижва директно от двигателя, докато другата се влачи от движението на първата посредством две зъбни колела, като и двете имат лагерни опори.
Течността се влачи от спираловидното движение на винтовете и се транспортира от входа на засмукване до изхода за нагнетяване.
Идеално решение за хранителната индустрия и други санитарни приложения
Серията от типа SLH са обемни помпи с двоен винт, предназначени за различни и сложни санитарни приложения. Представлява едно решение на проблемите за изпомпване в различни сектори.
ПРЕДИМСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
Процесите на изпомпване и почистване се осъществява само от една помпа. Нулево „биене” на течността, много нежно пренасяне. Минимално поддържане, намаляне на почистването на помпата и тръбите. Намаляне на пространството посредством технологията 2:1. Не абразивно и сигурно при работа на сухо(опция). Съотношението цена-полза абсолютно благоприятно.
Деликатното придвижване на продукта от помпа SLH гарантира на плода съдържащ се в киселото мляко („ йогурта”) да се съхрани непроменен в естетическия си вид и в собствените си размери.Предназначение
и предимства

Област на
приложение

Характеристики