Помпи - Tecnicapompe


Центробежни помпи


Помпа TGA


Общи данни

Помпите от типа ТGA са предназначени за сектора на хранителни или индустриални течности с твърди или нищещи се частици в суспензията:
  • плодове
  • гъсти смеси ( като целулоза )
  • багрила

Изработени са с щанцована черупка и с турбина в задно положение. Снабдени са с принадлежности за промяна на продукта.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Хартия, Багрила, Селско стопанство.
Предназначени са главно за прехвърляне на гъсти течности с/или твърди частици в суспензията с неголям диаметър. Поставената в задно положение турбина позволява да се намали до минимум контакта на субстанцията с тази същата турбина. В субстанцията течността се използва за да „влачи” изпомпвания продукт. Това допринася за избягване на задръстване и запушване на турбината дори със субстанции, които образуват или съдържат нищещи се частици. Предназначена е за хартиената, багрилната и селскостопанската индустрия.
Защо помпа ТGA:
Представлява едно решение за пренос на течности съдържащи твърди частици в суспензията с диаметър средно-големи и на конкурентна цена.Общи данни

Област на
приложение

Техническа
информация