Помпи - Tecnicapompe


Центробежни помпи


Помпа TEH


Общи данни

Помпите от типа TEH са санитарни помпи от най-висока степен(с възможност да се получи сертификат ЕHEDG), от гледна точка на производството на TECNICAPOMPE. Предназначени са за различна употреба и изисквания: селскостопанска, химическа, фармацевтична.
  • Сокове, концентрати и мляко;
  • Продукти химически агресивни и такива, които кристализират;
  • Смеси гъсти и такива образуващи нишки;
  • Смеси на течности и прах
  • Фармацевтични продукти


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Течности и/или смеси с твърди частици в суспензията, химични и фармацевтични продукти. Серията TEH(TEH_A, TEH_B, TEH_C и D.NC.Z) е серия с най- висока степен на санитарност. Конструирана е така, че да се избегнат точки на задържане, да се пренасят течности и смеси ( до 1500 сР) и/или имащи твърди частици в суспензията ( 20% от целия обем твърди частици), размери средно-малки ( диаметър < 30 мм). Специално предназначени за секторите химическа и фармацефвична е версията с външно поставен семеринг. Ползвана е също така при смесителя ТМ за смесване на прахове и течности без да се образуват топченца( вода с брашно и др.)
Защо помпа TEH:
Когато основното изискване за избор на помпа е нейната санитарност и преди всичко възможността да бъде изцяло проверена без употребата на помощни средства.Общи данни

Област на
приложение

Техническа
информация