Помпи - Tecnicapompe


Центробежни помпи


Помпа TS


Общи данни

Санитарните помпи от типа ТS се ползват в процесите на преработка на храни, които изискват тежки условия на работа
  • концентратори
  • цикли за миене ( СIР )
  • процеси на осмоза и филтриране

Камерата, турбината и тялото на помпата са изработени изцяло чрез микролеене на стомана AISI 316L за най-високи: течно-динамично , енергетично, санитарно въздействие. Снабдени са с принадлежности за промяна на продукта.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:Хранителни, химични и фармацевтични продукти.
Представляват версията на санитарни помпи от най-висока степен, от гледна точка на производството на TECNICAPOMPE. Употребяват се при процеси, които изискват тежки условия на работа както като време на работа, всъщност лагера гарантира непрекъсната работа 24 часа от денонощието, така също и водонапорни характеристики: може да осигури напор 10bar , при максимално работно налягане на инсталацията от 40 bar.
Защо помпа ТS:
Черупката, турбината и капака са изработени изцяло от микролеене със подходящи дебелина и лагер, които повишават значително работните характеристики и надеждността , но и на цена по-висока в сравнение с щанцованите центробежни помпи.Общи данни

Област на
приложение

Техническа
информация