Помпи - Tecnicapompe


Центробежни помпи


Помпа TSM


Общи данни

Санитарните помпи от типа ТSМ се ползват в процесите на преработка на храни, които изискват особено тежки условия на работа и голям напор.
  • cпроцеси на осмоза и филтриране
  • концентратори
  • цикли за миене ( СIР )

Камерата, турбините и тялото на помпата са изработени изцяло чрез микролеене на стомана AISI 316L за най-висока ефикасност. Снабдена с принадлежности за промяна на продукта.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:Хранителни, химични и фармацевтични продукти.
Представляват версията на санитарни помпи от най-висока степен, от гледна точка на производството на TECNICAPOMPE. Употребяват се при процеси, които изискват тежки условия на работа както като време на работа, (всъщност лагера гарантира непрекъсната работа 24 часа от денонощието), така също и водонапорни характеристики: може да осигури напор 20bar , при максимално работно налягане на инсталацията от 21 bar.
Защо помпа ТSM:
Във всички ситуации, когато една едностепенна помпа не е достатъчна да достави необходимия напор т.e. традиционната TS не гарантира желания напор.Общи данни

Област на
приложение

Техническа
информация