Помпи - Tecnicapompe


Самозасмукващи помпи


Помпа TA


Общи данни

Помпите от типа TA са центробежни санитарни самозасмукващи и противоударни на принципа на затворения воден пръстен, подходящи най-вече за секторите хранителен и млeкопреработващ:
  • Прехвърляне на течности между отделни съдове;
  • Сдвоени с традиционните центробежни помпи;
  • Приложени там където течността трябва да бъде засмуквана;
  • Изработени в един корпус и снабдени с принадлежности за изменение на продукта.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Винопроизводство, Мляко, Бира, Вода
Серията ТА се ползва в случаите, където е необходимо да се преодолее подналягане до 0,7 – 0,8 bar. Предназначена е за множество употреби с различни продукти между които: прехвърляне между съдове намиращи се под нивото на помпата, засмукване от съдове поставени в земята, инсатлации от различен вид. Прехвърляните течности нет рябва да имат твърди частици в субстанцията по-големи от 0,2-0,4мм. Често помпа ТА е свързана с обикновена центробежна помпа, за да се олекоти запускането й, както е направено в технологична единица за изпомпване UPB, където до основната помпа ZCD има поставена поставена помпа ТА.
Защо помпа ТА:
Възможността й да работи и в двете посоки на въртене е нейния показател за всестранност.Общи данни

Област на
приложение

Техническа
информация