Изложения

Винария 2006

Технически панаир 2007

Винария 2007

Винария 2008

Винария 2009

Винария 2010

Винария 2011

Светът на млякото 2012

Винария 2012

Винария 2013

Винария 2014