Заваръчни колони, стендове - Sitec


TRF 4000


Обратно към каталога

Стационарна, въртяща се маса тип TRF 4000, подходяща са работа с заваръчна колона - картезианен тип МС.
 • Максимална носимост - 8000Kg
 • Максимален диаметър на заваряне - 4000mm
 • Минимален диаметър на заваряне - 1200mm
 • Скорост на въртене на масата - 0,015 - 1 об/min.
 • Централен отвор - 500mm
 • Височина на масата - 650mm
 • Минимална дебелина на заваряне - 1mm
 • Максимална дебелина на заваряне - 5mm
 • Основен материал - НЕРЪЖДАЕМ
 • Диаметър на супорта на спиците - 1800mm
 • Електрическо свързване към заваръчния генератор

Разполага се и със следните аксесоари:
 • Система за програмно управление извършено от управлението на заваръчната колона