Заваръчни колони, стендове - Sitec


BSL - СТЕНД ЗА НАДЛЪЖНА ЗАВАРКА И ВЪНШНА ЗАВАРКА НА ЦИЛИНДРИ


Обратно към каталога

BSL е инстлация за надлъжна заварка на ламарини с дебелина 0, 4 ÷ 15 мм включително и е снабдена с:

  • блокираща греда с независими високоустойчиви лапи
  • супорт за заварка, изработен от високоустойчива медна шина, охлаждаема с вода
  • центратор (изравнител) на краищата

Може да бъде доставен за заварки тип TIG, PLASMA, MIG, MAG, ПОД ФЛЮС, комплектовно с аспиратор за засмукване на флюса.

Разполага се и със следните аксесоари:
  • Система за повдигане на заваряния цилиндър (ръчно или с бутон) с ролганг и затваряне на краищата
  • Система за Цифрово Програмно Управление