Неръждаема пром. арматура


Капаци


Обратно към каталога

КАПАЦИ
Кръгъл капак Φ 300
Кръгъл капак Φ 370
Кръгъл капак Φ 400
Кръгъл капак Φ 500
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 150
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 150
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ220
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ300
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ300
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 500
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 600
Кръгъл капак с бъзо затваряне Φ 300
Кръгъл капак с бъзо затваряне Φ 370
Кръгъл капак с бъзо затваряне Φ 500
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 220
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 300
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 400
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 500
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 600
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 800
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 1000
Неръждаем кръгъл капак незадържащ ( необразуващ бактерии) Φ 1200
Капак кръгъл Φ 300
Капак кръгъл Φ 370
Капак кръгъл Φ 400
Капак кръгъл Φ 500
Гарнитури за капаци