Общи данни

Помпите от типа ТC.GA са предназначени за сектора на хранителни или индустриални течности с твърди или нищещи се частици в суспензията:
– плодове
– гъсти смеси ( като целулоза )
– багрила
– изработена с корпус позволяващ пълно пренасяне на продукта.

 

Оборудван с обратно „вихрово“ работно колело, за да осигури отлично изпомпване на течности
суспендирани твърди вещества, без те да влизат в контакт с работното колело.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Хартия, Багрила, Селско стопанство.
Предназначени са главно за прехвърляне на гъсти течности с/или твърди частици в суспензията с неголям диаметър. Поставената в задно положение турбина позволява да се намали до минимум контакта на субстанцията с тази същата турбина. В субстанцията течността се използва за да „влачи” изпомпвания продукт. Това допринася за избягване на задръстване и запушване на турбината дори със субстанции, които образуват или съдържат нищещи се частици. Предназначена е за хартиената, багрилната и селскостопанската индустрия.

Защо помпа ТC.GA:

Представлява едно решение за пренос на течности съдържащи твърди частици в суспензията с диаметър средно-големи и на конкурентна цена.

Област на приложение:

дебит до 115 m³/h
Общ напор до 40 метра
Температура на продукта от +3 до + 120°C (при заявка -20°C / +240°C)
Максимално налягане на инсталацията 9 bar
Макс.Φ на твърдите частици в суспензията 20мм
Максимален вискозитет на на пренасяния флуидпродукт 500 СР.

Сектори:

 

Мляко и производни Сокове и концентрати Химическа и
фармацевтична индустрия
Текстилна и
хартиена индустрия

Техническа информация:

Материал: AISI316
Турбина: 5 лопатки – отворена Φ мин 115 – Φмакс 195 мм
Съединения: DIN 11851- СТАНДАРТНО , GAS, SMS и др. по заявка.
Двигател; 2-4 полюсен (2900 -1450 об/мин ) кл.F, IP55, 230/400V – 3Ф-50Hz По заявка може да се монтира двигател тип ATEX.

Допълнителни опции:

 

Капак Крака Количка Инвертор

 

Back to top